ברוטוס הנדסה בע"מ
שאיבה ארכיאולוגית בבית שערים

שאיבה ארכיאולוגית בגן הלאומי בית שערים

חפירה ארכיאולוגית בתוך מערת קבורה קיימת ורוויית ממצאים ארכיאולוגים, הינה פעולה מורכבת ומסוכנת כאשר קיים צורך בפינוי עודפי העפר וניודם הפיזי דרך המערה אל שטח אגירת החומר באתר.

פרויקט מורכב ומיוחד זה, החל בספקנות גדולה ובאופטימיות צנועה של מספר גורמים במשק ובתחום הארכיאולוגיה.

שילובו של ברוטוס בפרויקט, היווה נקודת מפנה ושינוי דרך פעולה שהיתה נהוגה עד אותה העת, תוך שמירה על שלמות המערה ותכולתה ההיסטורית במהלך ביצוע החפירות.

ברוטוס, שינה את כללי המשחק שהיו מוכרים עד לאותה העת עבור גורמי המקצוע, ואפשר פינוי סטרילי ומהיר של כ-800 טון עפר ואבן, אשר נחפרו ופורקו בזהירות המתבקשת, מפנים המערה ועד לכביש הגישה לאתר בו ניצב ברוטוס.

החומר, שהכיל עפר ושברי סלע, נשאב מבטן המערה ועד לבטן מחפר השאיבה הציקלוני במרחק של לא פחות מ- 130 מטרים. החל משטח המערה, דרך שביל הולכי הרגל בגן ומדשאה גדולה תוך הקפדה על כך שבין נקודת הזנת הצנרת בפנים המערה ועד למיכל האגירה במחפר השאיבה, החומר נע בצינור אטום וייעודי וללא כל הפרעה, נזק או צורך בשיקום קטעי המערה המהווים אתר מבקרים פעיל ורווי ממצאים ארכיאולוגיים.

הארכיאולוגיה שנתגלתה לעינינו עם תחילת העבודות, גרמה להתרגשות גדולה הן מצד הארכיאולוגים והן מצידנו בהיותנו חלק מפעילות ייחודית זו.

אנו מודים על הזכות שניתנה לנו לקחת חלק משמעותי בפרויקט היסטורי זה וגאים בכך שהפרויקט הוכתר כהצלחה גדולה ביישם שיטת שאיבת העפר.