ברוטוס הנדסה בע"מ
שני מחפרי ברוטוס

שאלות נפוצות

אילו חומרים המערכת מסוגלת לשאוב?

כלל סוגי החומרים ניתנים לשאיבה, יבשים ורטובים כאחד ובתנאי שלא מדובר בחלקים ארוכים וחדים העלולים לפגוע בצנרת השאיבה ולהיתקע בדרך למשאית.
חברתנו איננה מפנה ו/או מטפלת בחומרים מסוכנים ובקרקע מזוהמת ככל שאלו מוגדרים כך.

מהו העומק והמרחק המרביים שניתן לשאוב עם המערכת?

המרחק הממוצע הינו עד 150 מטר מהמשאית אך כמובן שסוג החומר מהווה גורם משמעותי לתפוקת השאיבה ולהספקי עבודה.
חומרים קלים ניתנים לשאיבה גם ממרחקים של 200 מטר מהמשאית ואילו חומרים כבדים יגבילו את המרחק ואת תפוקת השאיבה.
העומק המרבי לפינוי חומרים הינו 65 מטר ממפלס המשאית אך גם בנתון זה, סוג החומר מהווה גורם משמעותי המשפיע על תפוקות השאיבה.

כיצד ניתן לפעול במקומות בהם לא קיימת גישה למשאית?

במקומות צפופים או כאלו שלא ניתן להגיע עם המשאית עד למיקום העבודות הנדרשות, מותקנת צנרת בקוטר של עד "10 גמישה וקשיחה עפ"י הצורך ותנאי האתר ועד למיקום העבודות הנדרשות.
בנוסף, אנו עושים שימוש בציוד קצה ייעודי המאפשר פינוי חומרים במקומות מרוחקים מהמשאית שאינם נגישים לכלים הנדסיים.

כיצד מפנים מהמשאית את החומר שנשאב?

המשאית פורקת את החומר בהיפוך צידי של מיכל האגירה ( עד 12 קוב), ישירות לתוך מכולת פינוי מתאימה או לחלופין על הקרקע.